Vyučovanie teórie sa uskutočňuje v učebni autoškoly na Ul M.R.Štefánika 191/41 v Trebišove (v budove Elektro Slovakia Team), na 2. poschodí každý PONDELOKPIATOK od 15.00 do 18.00 hod.

Po dohode sa vyučovanie vykonáva so žiadateľom aj individuálne v dohodnutom čase. Celá teoretická časť kurzu sa vykonáva podľa učebnej osnovy.

Pred začatím kurzu je potrebné navštíviť praktického lekára a požiadať o potvrdenie o lekárskej prehliadke. Tlačivo si môžete stiahnuť v kolónke TLAČIVÁ.

Pri zápise do kurzu je potrebné:

  • doniesť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti - lekárske potvrdenie
  • zápisné
  • občianský preukaz
  • pero a poznámkový blok

V cene kurzu je zahrnuté aj zapožičanie skúšobných testov.

Ďalšie informácie ohľadom kurzu získate prostredníctvom uvedených kontaktov.