AutoÅ¡kola DŽOPKOVÁ je nová autoÅ¡kola v meste TrebiÅ¡ov. Jej činnosť je vykonávaná na klimatizovanom osobnom vozidle značky SUZUKI SPLASH.

VÅ¡etci žiadatelia o vodičské oprávnenia sa môžu prihlásiť do kurzu, ak spĺňajú zákonom uložené podmienky, ako dobrý zdravotný stav, kurz prvej pomoci a minimálne dovŕÅ¡enie 17 roku svojho života.

 

Držiteľ vodičského oprávnenia skupiny B, ktorému bolo vodičské oprávnenie udelené pred dovŕÅ¡ením 18 rokov, môže do dovŕÅ¡enia veku 18 rokov, najmenej vÅ¡ak tri mesiace, viesť motorové vozidlo skupiny B len v prítomnosti osoby sediacej na mieste spolujazdca vedľa vodiča, ktorá je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B najmenej 10 rokov, a ktorú na tento účel zapíÅ¡e orgán Policajného zboru do evidencie jazdca má v takomto prípade povinnosti podľa § 4 ods. 2 písm. a) až d).


Za prejavenú dôveru Vám ďakujem

ľÅ¡čťžÃ½Ã¡Ã­Ã©